دانلود فایل<دانلود مقاله ششمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم(منشاء خشونت)>

دانلود,جشنواره نوجوان سالم,مقاله,تحقیق,پژوهش,ششمین,مسابقات,دانش آموزی,مدارس,خشونت,عوامل خشونت,منشا خشونت,اعتیاد, دانلود مقاله ششمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم(منشاء خشونت) در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان دانلود مقاله ششمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم(منشاء خشونت). آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

موضوع مقاله : منشاء خشونت(ششمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم)

قالب بندی : word ، قابل ویرایش

تعداد صفحات : 32

شرح مختصر:

مقدمه

ديرينگي خشونت در زندگي بشر، شايد به اندازه زندگي اوست، اما ترديد نمي توان داشت كـه كرامـتِ انسانيِ او مقدم تر است . چون انسان از زماني كه پاي به جهان مي گذارد و حتي جنـين انـسان، داراي كرامت و عزت نفس است . كرامت انساني كه از ويژگيهاي ذاتي انسان است او را بزرگ مـي دارد و بـا عزت مي شمرد و خشونت عملي است كه او را خـوار مـي دارد و ذليـل مـي شـمرد و در نهايـت نـابود ميسازد.

در مفهوم خشونت اینچنین تعاریفی آمده است : نخست: خشونت استفاده عيني از قدرت مادي بـراي ضـرر و آسـيب رسـاندن بـه خويش يا ديگران و تخريب دارايي ها براي تاثيرگذاري بر طرف مقابل است بـر همـين اساس رفتار خشونت آميز متضمن قهر و اجبار از سوي فاعل است و مقاومت و تسليم از جانب طرف مقابل است.

دوم: خشونت همان استفاده از قدرت مادي يا تهديد بـه اسـتفاده از آن اسـت ايـن تعريف، ،مفهوم خشونت را گسترده ساخته وشامل تهديد بالقوه وبالفعل درگفتار وكردار مي شود.

سوم: اين رويكرد به خشونت به عنوان مجموعه اي از اختلاف هـا و تنـاقض هـاي پنهان در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه مي نگرد و بر همين اسـاس برآن، نام كلي خشونت مي نهد و عوامل آن را به شرح زير بر مي شمارد: نبـود تكامـل كشور داري درجامعه، تلاش برخي گروه هـا بـراي جـدايي از دولـت، فقـدان عـدالت اجتماعي و محروميت گروهي مشخص درجامعه از برخي حقوق سياسي و محروميـت بسياري از شهروندان از نيازهاي اساسي چون آمـوزش، بهداشـت، تغذيـه...و وابـستگي خارجي.» (توفيق ابراهيم،42 :19992 .

1 - انواع خشونت 1-1 - خشونت های فردی

 • انسانی كه به ناحق و بدون رواداشت مقررات و هنجارهای اجتماعی و دینی به قتل می رسد مظلوم است و مورد خشونت، پس آنكه جان وی را ستانده است ظالم است و خشونت گر:
 • «ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله إلاّ بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلایسرف فی القتل إنّه كان منصوراً» اسراء/33

  كسی كه خدا كشتنش را حرام كرده است مكشید؛ مگر به حق، و هر كسی كه به ستم كشته می شود به خون خواه او قدرتی داده ایم، ولی در انتقام از حدّ نگذرد كه او پیروزمند است.

 • همین مطلب و نیز تساوی خشونت و ظلم با آنچه درباره داستان فرزندان آدم در قرآن آمده نیز تأیید می شود. قرآن در داستان فرزندان آدم از زبان فرزندی كه بعداً به قتل رسید ـ هابیل ـ حكایت می كند كه او پیش از آنكه به قتل برسد به برادرش ـ قابیل ـ گفت:
 • «… ما أنا بباسط یدی إلیك لأقتلك إنّی أخاف الله ربّ العالمین. إنّی أرید أن تبوء بإثمی و إثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین» مائده/28و29

  من بر تو دست نگشایم كه تو را بكشم، من ازخداوند كه پروردگار جهانیان است می ترسم. می خواهم كه هم گناه مرا به گردن بگیری و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردی كه این است پاداش ستمكاران.

  در این آیه مباركه نیز خشونت گری منتهی به قتل، ستمگری و قاتل خشونت گر، ستمكار توصیف شده و كیفریكسان اخروی برای آن دو (قاتل ـ ظالم) پیش بینی شده است.

 • در داستان حضرت موسی(ع) بدان گونه كه در سورهٌ مباركهٌ قصص آمده است؛ به هنگام منازعه و درگیری یكی از پیروان موسی با فردی از مخالفان وی، موسی به طرفداری از پیرو خویش دخالت كرده و با ضربت مشتی مرد فرعونی را از پا در آورد. اما بی درنگ از این عمل خویش ابزار پشیمانی كرد و ارتكاب قتل را ظلم و ستم بر خویشتن نامید:
 • «قال ربّ إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی…» قصص/16

  گفت: ای پروردگار من، من به خود ستم كردم. مرا بیامرز!

  در این مورد نیز خشونتی كه به قتل می انجامد با عنوان ظلم توصیف شده و به جای كاربرد صفت قاتل، ظالم گفته شده است و این یعنی تساوی خشونت و ظلم.

  گروهی از مسلمانان صدر اسلام به انگیزه خداخواهی، معنویت گرایی و پرهیز از دنیا برخی از خوردنی ها و پوشیدنی های لذیذ و زینتی را بر خود ناروا می شمردند و از تمتع جنسی از همسران شان دوری می كردند، در پی آن، آیه زیر نازل گردید:28

  «یا أیها الّذین آمنو لاتحرّموا طیبات ما أحلّ الله لكم و لاتعتدوا إنّ الله لایحبّ المعتدین» مائده/87

  ای كسانی كه ایمان آورده اید، چیزهای پاكیزه را كه خداوند برای شما حلال كرده است حرام نكنید و از حدّ تجاوز ننمایید، زیرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد.

  خود محدود سازی در این آیه مباركه، خشونت بر خویشتن نامیده شده است، زیرا كه «تعدّی» از مفاهیم هم خانواده با ظلم و ستمگری است وعمل ستمگرانه رفتار خشونت گرانه نیز می باشد.

  1-2 - خشونت های خانوادگی

  خشونت های خانوادگی از رایج ترین انواع خشونت در جوامع قبیله ای و سنتی پیش از اسلام در شبه جزیره عربستان بوده است؛ با آمدن دین اسلام، مقررات و قوانین ویژه ای در این باره تشریع و پس از تشكیل حكومت نبوی در مدینه و سایر نقاط كه در قلمرو حكومت اسلامی قرار گرفت به اجرا درآمد.

  درآیات 226 تا 241 سوره بقره بخشی از مقررات و آیین زندگی خانوادگی اسلامی تبیین شده و شماری از سنت های خشن و جاهلی پیش از اسلام درباره زنان (همچون به ارث بردن زنان شوهر مرده، خودداری شوهران از پرداخت مهر و معاش زنان مطلقه در مدت زمان عده، غصب اموال و دارایی آنها، خودداری از طلاق و نگهداشت زنان در قید نكاح و همسری به رغم تنفر و انزجار قلبی از ادامه زناشویی از سوی شوهر و…) مورد نكوهش قرار گرفته و مقررات جدید عاری از این خشونت ها به مثابه جای گزین آن سنت های خشن تشریع گردیده است.

  در آیه 230 از تضییع حقوق زن مطلقه ای سخن می گوید كه شوهرش در آخرین فرصت های سرآمدن عده به زن خود رجوع می كند و طلاق را بر هم می زند؛ نه به این منظور كه زندگی با او را از سر گیرد، بلكه به انگیزه رنج و آزار زن و جلوگیری از ازدواج دوباره او با دیگری بارها دست به این اقدام می زند، قرآن چنین كاری را ظلم و ستم می نامد:

  «ولاتمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه…»

  برای آنكه به آنها (زنان مطلقه خود) زیان برسانید یا ستم بكنید، نگاهشان مدارید و هركس چنین كند بر خویشتن ستم كرده است.

  زیاده بر یادكرد جداگانه و یكایك مواردی از خشونت های خانوادگی، قرآن قانون و دستور كلی در این باره بیان می كند، مبنی براینكه قانون شكنی خود خشونت و ظلم است كه باید از آن پرهیز كرد:

  «تلك حدود الله و من یتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون» بقره/229

  اینها حدود (=قوانین) الهی است، از آن تجاوز مكنید. آنان كه از حدود الهی بگذرند از ستمكاران اند.

  با توجه به اینكه در این مجموعه از آیات از یك سو دسته ای از رفتارهای نابهنجار كه در تمامی تعریف ها از خشونت، كردار خشن به حساب می آیند یاد شده و از دیگر سو ارتكاب این رفتارها و نادیده انگاشتن قوانین جدید و الهی ستم معرفی كرده شده، می شود بدین نتیجه رسید كه میان قانون شكنی (=تعدی از حدود خداوند) كه از مصادیق بارز خشونت می باشد با ظلم و ستم، نسبت این همانی برقرار است ـ «و من یتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون» ـ و این بدان معنی است كه در نگاه قرآن، میان دو موضوع و مفهوم خشونت و ستمگری یگانگی ماهوی وجود دارد و شناخت یكی شناخت دیگری و تعریف یكی تعریف دیگری است.